Powstanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Minodze datuje sie na XIII wiek. Nadana Klaryskom ze Skały przez księcia Bolesława Wstydliwego w XII wieku części wsi Minoga przechodzi w ręce rycerskiego rodu Nowińczyków, następnie Minoskich. Kolejno wzmiankowany w źródłach historycznych jest Klemens dziedzic z Minogi.

Źródła z 1413 roku opisują Janusza de Minoga h.Nowina oraz córkę właściciela Minogi Adama h.Nowina która to zostaje żoną znanego do dziś restauratora Mikołaja Wierzynka. Minoga przechodzi w posiadanie Jana Lanckorońskiego z Brzezia, burgrabiego zamku krakowskiego. Nastepnie właścicielem Minogi zostaje Antoni Felicjan Szembek, podkomorzy generalny krakowski, który w 1737 r. ufundował nowy, murowany kościół parafialny w Minodze który można podziwiać obecnie. Kolejno Minoga przechodzi w ręce Izydora Szembeka, starościca brzesko-kujawskiego, który dobra w Minodze przekazał jako posag swej córki Pauli, Jędrzejowi z Kozielska Ogińskiemu, referendarzowi Księstwa Litewskiego. Nastepuje sprzedaż Minogi przez Jędrzeja z Kozielska Ogińskiego oraz jego żonę Paulę z Szembeków Ogińską Franciszkowi Xaweremu Puszetowi, staroście duninowskiemu oraz jego żonie Wiktorii z hr. Załuskich. W 1839 r Stanisław Puszet (zapewne syn Franciszka Xawerego) sprzedaje Minogę Franciszkowi Wężykowi, kasztelanowi Królestwa Polskiego, literatowi i politykowi.

Franciszek Wężyk mieszkający na stałe w Krakowie, traktuje Minogę jako letnią rezydencję, a w roku 1859 przekazuje ja swojemu synowi Teofilowi, który zleca opracowanie projektu przebudowy dworu na pałac w stylu neorenesansowym znanemu krakowskiemu architektowi Filipowi Pokutyńskiemu. Na podstawie tegoż projektu powstaje obecna bryła pałacu w stylu włoskiej letniej willi podmiejskiej (znanej jako villa medici, willa Medyceuszów).     

Po śmierci Teofila dobra w Minodze przechodzą na Zofię z Wężyków Borowską i jej męża Skarbek - Borowskiego. W rodzinie Borowskich majątek pozostał do 1945 roku. Rodzina Skarbek - Borowskich z obawy przed represjami udaje się na emigrację. Po roku 1945 następuje przejęcie dworu przez Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe, Zakład Remontów Hutniczych w Nowej Hucie w Krakowie na ośrodek rekreacyjno - reprezentacyjny. W latach 1990-2000 majatek uległ całkowitej dewastacji. W 2001 pałac w Minodze wraz z parkiem został zakupiony przez prywatnych właścicieli i odrestaurowany. W roku 2011 nastepuje zakup Zespołu Pałacowo-Parkowego przez obecnych właścicieli oraz jego dalsza modernizacja.


Informacje historyczne na podstawie opracowania mgr Zbigniewa Beiernsdorfa.

   

 

X
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie zgadzasz się na ich zapisywanie na Twoim urządzeniu, zmień ustawienia przeglądarki. Kontynuując przeglądanie tej strony zgadzasz się na używanie plików cookies.