logo projekt

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. "Modernizacja gospodarstw rolnych" mająca na celu zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstwa w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

+48 534 904 027